Lutefisk-Klippfisk

Klippfiskfilet av Torsk, ferdig utvannet

Skinn- og beinfri klippfisk av torsk, ferdig...

540 dager

5 kg kartong

Mer info

Lutefiskfilet, torsk, u.skinn og bein

Lutefiskfilet av torsk, skinn- og benfri

540 dager

15 vacumpakker à ca 1 kg

Mer info
Med skinn og ben

Lutefisk av Torsk, serveringsstykker

Lutefisk av torsk i serv. stk

540 dager

8 poser à 1 kg

Mer info

Lutefiskfilet, torsk, u.skinn og ben

Lutefisk av torsk, skinn- og benfri

42 dager

15 vacumpakker à ca 1 kg

Mer info

Lutefiskloins av torsk

Lutefiskloins av torsk, skinn og benfri

35 dager

Ca 15 kg krt

Mer info